ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก  “ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ”อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นสถานที่ผักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชน เป็นศูนย์รวมพันธ์ไม้น้ำ ไม้ชายน้ำ พืชสวน สัตว์น้ำชนิดต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ๑๐๐ ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามว่า “ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ”เปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่าง ๐๕.๓๐- ๑๘.๓๐น. โดยไม่เสียค่าเข้าชม (ทางเข้าซอยเฉลิมพระเกียรติ ๑๓ หรือทางเข้าท่าเทียบเรื่อวัดเฉลิมพระเกียรติ)
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079