ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนกันยายน ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙...
29 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พศ.2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
9 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พศ.2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
29 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
6 ก.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

...
1 มิ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้....
31 มี.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 ก.พ. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559

...
4 ก.พ. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 ม.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 พ.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
13 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
13 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079