ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
5 ต.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558

เทศบาลเมืองสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 ก.ย. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
29 ก.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558

...
12 พ.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘...
26 ก.พ. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558

...
29 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557

...
12 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557

...
9 ม.ค. 2558
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

...
28 พ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
5 พ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม

...
29 ส.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดที่นี้

...
1 ก.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079