ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือพฤษภาคม 2557

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนในรอบเดือนเมษายน 2557

...
10 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2557

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดจ้างในเดือน มกราคม 2557

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๖

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2556

...
1 มิ.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079