ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
มีผู้ดูแลเด็ก ๙ คน จำนวนเด็กในความดูแล  ๙๑   คน 
            เด็กหญิง จำนวน  ๕๓ คน
            เด็กชาย   จำนวน  ๓๙  คน
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079