ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ตั้งกระทู้ใหม่

รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน

ซ่อนชื่อและอีเมล์จากสาธารณะ
พิมพ์ข้อความนี้
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079