ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการร้องทุกข์

ไฟฟ้าสาธารณะในซอยวัดสลักใต้ดับ

ประชาชนชาววัดสลักใต้
ขอขอบคุณที่ทางเทศบาลได้มาดำเนินการแก้ไขให้
22 เม.ย. 2559 15:17
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079