ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

การติดตั้งกล้องวงจร

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ขอทราบหลักเกณฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจร ในซอยบางศรีเมือง 3
ว่าแต่ละเสามีระยะห่างกันเท่าไหร่ เนื่องจาก ดูจากที่ทำเครื่องหมายและขุดหลุมไว้ มีระยะห่างแต่ละเสาไม่เท่ากัน บางเสาอยู่ใกล้กันมาก บางเสาอยู่ห่างกันมาก ควรจะมีการกำหนดระยะที่เหมาะสมในการติดตั้ง ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประชาชนทุกคนเสียภาษีเงินได้ให้กับรัฐ มีความเท่าเทียมกันทุกคน เพิ่งมีการขุดหลุมยังไม่ได้ติดตั้ง ยังมีเวลา โอกาสในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
8 ก.ย. 2559 10:22
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านสอบถามเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบวาการออกแบบและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จะติดตั้งบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอับ ตามปากซอย หรือบริเวณทางโค้ง ส่วนที่ระยะของหลุมที่ขุดนั้น จะมีหลุมส่วนที่เป็นเสากล้อง และหลุมบ่อพักสายเพื่อเตรียมไว้สำหรับการเซอร์วิสและบรรจบสาย
9 ก.ย. 2559 14:26
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079