ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ยื่น ขอ งบ ประมาณจัด การ แข่ง ขันฟุต บอล

ยื่นขอ งบ ประมาณจัด การ แข่ง ขันฟุต บอล ติดต่อได้ที่ไหนค๊าฟ
17 มี.ค. 2560 18:47
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านแจ้งยื่น ของบประมาณจัดการแข่งขันฟุตบอล นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบ ต่อไป
21 มี.ค. 2560 09:32
ความคิดเห็นที่ 2
แล้ว จบ การ แข่งขันขอเชิญท่านนายก มาเป็นพิธีมอบรางวัล ต่างๆ ติดต่อ ได้ยังไงค๊าฟ
24 มี.ค. 2560 15:47
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ความคิดเห็นที่ 3
ตามที่ท่านสอบถามการยื่นของบประมาณจัดการแข่งขันฟุตบอล และเทศบาลได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บัดนี้กองการศึกษา ได้ตอบข้อซักถามมาว่า ทางเทศบาลฯได้มีการตั้งงบประมาณโครงการจัดแข่งขันกีฬาไว้แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานพร้อมเตรียมความพร้อม ในเรื่องประเภทกีฬา หลักเกณฑ์การแข่งขัน กรรมการตัดสิน ถ้วยรางวัล เงินรางวัล อุปกรณ์ต่างๆการใช้งบประมาณให้พอเพียงกับที่ได้ตั้งไว้ โดยจะได้แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ทราบต่อไป
12 เม.ย. 2560 13:43
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079