ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

การเผาสิ่งของ

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
บ้านเรือนแถววัดโตนด บริเวณสะพาน 2 ได้รับความเดือดร้อน บ้านที่รับทำไม้ใกล้บริเวณสะพาน 2 วัดโตนด ชอบเผาสิ่งของในเวลากลางคืน สร้างความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน ทำให้มีหลายคนหายใจไม่สะดวก อยากให้เทศบาลมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเผาสิ่งของอย่างชัดเจนและเคร่งครัด
17 พ.ค. 2560 16:31
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านแจ้งได้รับความเดือดร้อยจากการเผาสิ่งของ นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วผลเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบ ต่อไป
23 พ.ค. 2560 14:04
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079