ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ร้านอาหารบ้านเรา

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
เดือดร้อนครับเรื่องกลิ่นในการประกอบอาหารเทศบาลบางศรีเมืองช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับแจ้งหลายครั้งแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมยังเดือดร้อนเหมือนเดิมไม่ดีขึ้นครับ
23 พ.ค. 2560 21:17
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079