ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ตอบคุณวารุณี

ตามที่ท่านแจ้งป้ายหมู่บ้านสวนนนท์ 2 ยังไม่มี เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการประสานและติดตั้งป้ายให้เรียบร้อยแล้ว
8 มิ.ย. 2560 09:24
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079