ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ตอบคุณศิริพร ชมทรัพย์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามที่ท่านแจ้งการปลูกสร้างโรงครัวเอากำแพงหมู่บ้านอรรีญาเพลสเป็นฝารุกล้ำลำรองสาธารณประโยชน์ นั้นเทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ระหว่างที่ดินของวัดศาลารีกับที่ดินโครงการอรรีญาเพลส โดยลำรางน้ำไม่ใช้ลำรางสาธารณะ
29 มิ.ย. 2560 13:42
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079