ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

คุณพิทยา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งได้รับความเดือดร้อนจากเสียงสุนัข นั้น ขอขอบคุณเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพราะเค้าควบคุมหมา เก็บหมา ทั้ง 7 ตัวให้อยู่ในบ้านเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงเห่า หนวกหูไม่ปล่อยออกมากัดกัน หนวกหู ขอขอบคุณมาก เขียนหนังสือโดยไม่ต้องปวดหัวอีกแล้ว จึงขอขอบคุณมาก
31 ก.ค. 2560 10:30
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079