ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ตอบคุณฝน เรื่องท่อน้ำเสียมีกลิ่นเหม็น ซ.บางกรวย-ไทรน้อย32

a
เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าบริษัทตามแจ้งอยู่นอกพื้นที่ แต่ทั้งนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทราบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
2 ส.ค. 2560 15:51
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079