ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ขอปรึกษาเรื่องเสียงดังจากเครื่องอัดอากาศ ภายในคอนโด

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
เนื่องจาก เมื่อมิถุนายน 2558 ได้มีการซื้อคอนโด สไตล์รีสอร์ท จากชีวาทัย
ซึ่งเป็นห้องชั้น 2 และใต้ห้องนอน มีปั้มอัดอากาศ 2 ตัว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการแจ้งไปที่โครงการว่าปั้มใต้ตึกเสียงดังมากไม่สามารถอยู่ห้องได้ให้ทางโครงการแก้ไขให้ และจนถึงวันนี้ทางโครงการแห่งนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องเสียงดังจากเครื่องดังกล่าวได้ ทำให้ไม่สามารถอยู่ในห้องเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เพราะทำให้ปวดศรีษะและคลื่นไส้จากเสียงรบกวนดังกล่าว แล้วกรณีอย่างนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบควรจะไปแจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์ที่ไหนได้ค่ะ เพราะแจ้งทางโครงการแล้วไม่รับการแก้ไข
25 ก.ย. 2560 15:19
โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ความคิดเห็นที่ 1
ตามที่ท่านสอบถามเรื่องได้รับผลกระทบจากการทำงานของปั๊ม นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่า คอนโดเป็นอาคารชุด ซึ่งจะต้องมีนิติบุคคลของอาคารชุด เพื่อจัดการดูแล รักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด (ตามข้อบังคับอาคารชุด) การที่เจ้าของอาคารชุดได้รับผลกระทบจากปั๊มฉีดอากาศเสียงดัง ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และได้แจ้งให้ดำเนินการแล้วแต่ไม่ดำเนินการแก้ไขให้ กรณีนี้เป็นเรื่องทางแพ่งระหว่างเอกชนกับเอกชน หากแจ้งให้แก้ไขหลายครั้งแล้วไม่แก้ไขให้ จึงต้องใช้สิทธิทางศาล (ขอให้ตรวจสอบข้อบังคับอาคารชุดอีกครั้งว่ามีช่องทางให้ดำเนินการอย่างไรหรือไม่)
27 ก.ย. 2560 10:42
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079