ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ขอร้องเรียน

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ขอร้องเรียนการประกอบกิจการของร้านอาหารบ้านเราตามที่ได้เคยแจ้งเทศบาลบางศรีเมืองไปแล้วนั้นทางร้านอาหารบ้านเราได้ดำเนินการติดที่ดูดกลิ่นในการประกอบอาหารนั้นในการประกอบอาหารไม่ได้เปิดที่ดูดกลิ่นในการประกอบอาหารทุกครั้งในการเปิดบ้างไม่เปิดบ้าง ในการที่เปิดช่วยบรรเทาแต่ไม่ได้ปัญหาที่หมดไป ทำให้สร้างความเดือนร้อนในการประกอบกิจการขอให้เทศบาลบางศรีเมืองกำกับในการประกอบกิจการด้วย(อยู่ที่จิตสำนึกของทางร้าน)ขอให้ใช้ พรบ. สาธารณะสุขดำเนินการ
22 ต.ค. 2560 20:36
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079