ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

ตอบคุณ CHATCHAI

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ตามที่ท่านแจ้งให้ฉีดพ่นยุงบริเวณศาลหลักเมือง เทศบาลได้ดำเนินการฉีดพ่นให้เรียบร้อยแล้วเม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2560
27 ต.ค. 2560 16:20
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079