ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการร้องทุกข์

จอดรถเก่าไม่ได้ใช้แล้วขวางหน้าบ้านและทางสัญจรในซอย

โพสต์โดย : ถูกซ่อนไว้
ต้องขอขอบคุณที่ทางเทศบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจมาดำเนินการให้ ขอบคุณมาก ๆ
31 ต.ค. 2560 08:37
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079