ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
 • ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดใกล้บ้าน
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
 • ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดใกล้บ้าน เวลา ๐๙.๔๕ น.
 • เวลา ๑๔.๓๐ น ตั้งขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เวลา ๑๕.๐๐ น.เคลื่อนขบวนแห่
 • ไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เวลา ๑๕.๓๐ น.ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 • แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
 • ให้นายจ้าง/สถานประกอบการขอแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อแรงงานต่างด้าว
 • สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
 • กรอกรายละเอียดพร้อมทำสำเนา ๑ ชุด ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
 • ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 • และนายจ้างที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้แจ้งความ
 • ต้องการแรงงานและยื่นแบบความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา
 • ให้แจ้งความต้องการแรงงานและยื่นแบบความต้องการ
 • ได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๕๘๐-๙๒๗๖
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต  เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันพุธที่ 
การสรรหาแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๗
image01
image02
image03
image04
image05
image06
image07
image08
image09
 • 1
 • 2
 • 3
คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า" ซึ่งพบครั้งแรกในเอกสารโบราณที่เป็นภาษาอังกฤษใ
ใคร ที่กำลังอยู่ในภาวะสมองตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออก อย่ามองว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะสาเหตุนั้นอาจมาจากการที่สมองโดนทำร้าย วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ 10 นิสัยที่ทำร้ายสมองมาฝากก
มารยาทบนโต๊ะอาหารสามารถบ่งบอกได้ถึงการมีวัฒนธรรมอันดี การรับประทานอาหารไทยมีมารยาทต่าง ๆ ที่ควรทราบ เช่น ถือช้อนด้วยมือขวาและส้อมด้วยมือซ้าย ในวัฒนธรรมตะวันตกก็มีเช่นกัน คัดสรรที่น่าสนใจมา 10 ข้อ ดังน
จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด  - จังหวัดเชียงใหม่ 22,848,421 ตารางกิโลเมตร   จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด  - จังหวัดสมุทรสงคราม 431,801 ตารางกิโลเมตร   ยอดเขาที่สูงที่สุด  - ด
 
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079