ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ตอบข้อมูลร้องทุกข์ /ร้องเรียน

# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ตามที่ท่านสอบถามเรื่องถนนหน้าบ้านอดีตนายกฯ นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เทศบาลก็ได้แ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 16 มี.ค. 2559 09:34 42/0
เนื่องจากในซอยบางศรีเมือง 16 มีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ วิ่งเข้า-ออก ด้วยความเร็วสูงและเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก คนชรา และผู้ใช้ถ ถูกซ่อนไว้ 14 มี.ค. 2559 13:39 63/4
ตามที่ท่านแจ้งถังขยะดงตาลแตก และทางเทศบาลได้แจ้งหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง นั้นบัดนี้กองสาธารณสุขได้แจ้งว่าได้ดำเนินการเปลี่ยนถังขยะที่แตกให้เรียบร้อยแล้ว admin 11 มี.ค. 2559 13:21 44/0
ตามที่ท่านแจ้งมีการขุดถนนวางท่อเพื่อขยายถนน มีฝุ่นมาก นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบำรุงทางกรมทางหล admin 4 มี.ค. 2559 10:24 56/0
ตามที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับการติดตามผู้กู้ยืมแล้วย้ายหนี นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถนำหลักฐานการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มายื่นขอคัดสำเนาทะเบียนบ้ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 2 มี.ค. 2559 13:44 41/0
ตามที่ท่านสอบถามเบี้ยยังชีพผู้พิการออกเมื่อไหร่ นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าจะออกไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 2 มี.ค. 2559 13:40 42/0
ตามที่ท่านแจ้งซอยบางศรีเมือง 18 (ท้ายซอย) มีเด็กวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 มั่วสุม นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสถา admin 1 มี.ค. 2559 14:46 49/0
ตามที่่ท่านแจ้งไฟส่องสว่าง ซอยบางศรีเมือง 16 นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการแก้ไขบริเวณเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายที่ดับ และต้นแรกโคมที่ดับ เสร็จเรียบร admin 26 ก.พ. 2559 09:45 42/0
ตามที่ท่านแจ้งซอยบางกรวย-ไทรน้อย 44 (จิตต์วิสุทธิ์ 2) ติดไฟไม่ครบทุกเสา นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าที่ไม่สามารถทำการติดตั้งกิ่งโคมไฟแสงสว่างได้เนื่องจ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 23 ก.พ. 2559 15:57 101/0
ตามที่ท่านแจ้งให้ตรวจสอบโรงน้ำแข็งวารี ซอยวัดพุฒิ นั้นเทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่าโรงน้ำแข็งวารีได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารถูกต้อง ส่วนการประกอบการกิจการโรงน้ำ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 23 ก.พ. 2559 15:43 49/0
ตามที่ท่านแจ้งกล้อง CCTVบริเวณซอยบางศรีเมือง 1/11 นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่า1. กล้อง CCTV ของเทศบาลติดตั้งคลอบคลุมพื้นที่ตามซอยต่างๆและถนนสายหลักในเข admin 18 ก.พ. 2559 10:30 43/0
ตามที่ท่านแจ้งกล้อง CCTVบริเวณซอยบางศรีเมือง 16 นั้น เทศบาลขอแจ้งให้ทราบว่า1. กล้อง CCTV ของเทศบาลติดตั้งคลอบคลุมพื้นที่ตามซอยต่างๆและถนนสายหลักในเขตเ admin 18 ก.พ. 2559 09:38 44/0
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079