ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรื่อง การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

เรื่อง การให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและการเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1ตุลาคม 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปี 63)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
19 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

แผนผังแสดงความก้าวหน้าในอาชีพ

แผนผังแสดงความก้าวหน้าในอาชีพ รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนพัฒนาบุคลากร  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072