ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปี 63)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
19 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

แผนผังแสดงความก้าวหน้าในอาชีพ

แผนผังแสดงความก้าวหน้าในอาชีพ รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนพัฒนาบุคลากร  เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  รายละเอียดด้านล่าง...
6 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072