ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการร้องทุกข์

# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ ความพอใจ
ประชาชนชาววัดสลักใต้ 22 เม.ย. 2559 15:17 52/0 ดี
ถูกซ่อนไว้ 26 ก.ย. 2558 19:27 100/0 ปรับปรุง
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079