ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ความพึงพอใจในการให้บริการด้านการร้องทุกข์

# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ ความพอใจ
ถูกซ่อนไว้ 6 ต.ค. 2565 13:33 37/1 ปรับปรุง
ถูกซ่อนไว้ 21 ก.พ. 2565 14:14 75/0 ดีมาก
ถูกซ่อนไว้ 16 ส.ค. 2561 11:20 209/0 ดีมาก
ถูกซ่อนไว้ 24 มิ.ย. 2561 01:35 208/0 ดีมาก
ถูกซ่อนไว้ 15 มิ.ย. 2561 14:39 207/0 ดีมาก
ถูกซ่อนไว้ 24 มี.ค. 2561 14:37 265/0 ปรับปรุง
ถูกซ่อนไว้ 31 ต.ค. 2560 08:37 228/0 ดีมาก
ประชาชนชาววัดสลักใต้ 22 เม.ย. 2559 15:17 287/0 ดี
ถูกซ่อนไว้ 26 ก.ย. 2558 19:27 343/0 ปรับปรุง
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072