ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ร่างขอบเขตประกวดราคาผ่านเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประมูลซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสาร พร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประมูลซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสาร พร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์ ด้วยวิธ...
19 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประมูลซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่วิจารณ์ร่างเอกสารประมูลซื้อ/จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี) ด้วยว...
15 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า8 ลูกบาศก์หลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะดำเนินการประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)  ...
17 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 ธ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรัศนี (บ้านสวนนนท่์) และช่วงที่ 2

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรัศนี (บ้านสวนนนท่์) และช่วงที่ 2 (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วงเงิน 4,200,000 บาท และประจำปี่ พ.ศ.2563 วงเงิน...
28 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2,3,...
1 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน  ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเผยแพร่รายละเอียดร่างประกาศจ้าง ...
1 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน  ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเผยแพร่รายละเอียดร่างประกาศจ้าง ...
21 ก.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดด้า...
28 ก.พ. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
23 ก.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ชนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง ...
30 เม.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072