ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

พูดคุยเรื่องทั่วไป
# หัวข้อ ผู้ตั้ง วันที่ ดู/ตอบ
ถูกซ่อนไว้ 23 ม.ค. 2566 18:48 18/2
แก้วตา 23 ม.ค. 2566 11:14 7/1
ถูกซ่อนไว้ 7 ม.ค. 2566 11:56 21/0
ถูกซ่อนไว้ 12 ธ.ค. 2565 21:28 32/2
ถูกซ่อนไว้ 4 ธ.ค. 2565 07:01 27/2
ถูกซ่อนไว้ 27 พ.ย. 2565 15:31 51/3
ถูกซ่อนไว้ 22 พ.ย. 2565 10:56 33/4
ถูกซ่อนไว้ 18 พ.ย. 2565 14:15 31/3
ถูกซ่อนไว้ 10 พ.ย. 2565 14:58 32/1
ถูกซ่อนไว้ 28 ต.ค. 2565 18:57 27/2
ถูกซ่อนไว้ 24 ต.ค. 2565 21:42 27/1
ถูกซ่อนไว้ 20 ต.ค. 2565 18:56 30/2
ถูกซ่อนไว้ 20 ต.ค. 2565 17:41 33/2
ถูกซ่อนไว้ 19 ต.ค. 2565 09:19 30/1
ถูกซ่อนไว้ 18 ต.ค. 2565 16:39 28/1
ถูกซ่อนไว้ 5 ต.ค. 2565 11:48 44/2
ถูกซ่อนไว้ 3 ต.ค. 2565 16:07 33/2
ถูกซ่อนไว้ 17 ก.ย. 2565 02:42 136/2
ถูกซ่อนไว้ 23 ส.ค. 2565 23:04 85/1
ถูกซ่อนไว้ 23 ก.ค. 2565 09:55 181/1
ถูกซ่อนไว้ 16 ก.ค. 2565 11:00 77/1
ถูกซ่อนไว้ 9 ก.ค. 2565 12:09 106/1
ถูกซ่อนไว้ 8 ก.ค. 2565 19:43 58/1
คนนน 2 ก.ค. 2565 10:22 54/0
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072