ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
17 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
17 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูรายละเอีดยด้านล่าง...
14 ก.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองาบางศรีเมือง (กิจกรรมโตไปไม่โกง)

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองาบางศรีเมือง (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
-
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
14 ก.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
16 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมีอง มีคำสั่งที่ 103/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดูรายละเอียดด้างล่าง...
16 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

 ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสิ...
13 พ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  ดุรายละเอียดด้านล่าง...
13 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072