ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ประจำปีงบประมาณ 2566  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566  ดูรายละเอียดดัานล่าง...
25 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการดูแลอาคารกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง...
19 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
17 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
17 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปผลโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดูรายละเอีดยด้านล่าง...
14 ก.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองาบางศรีเมือง (กิจกรรมโตไปไม่โกง)

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองาบางศรีเมือง (กิจกรรมโตไปไม่โกง) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
-
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการหนูน้อยคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2563) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
14 ก.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีการแต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
16 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมีอง มีคำสั่งที่ 103/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมืองโดยมีประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดูรายละเอียดด้างล่าง...
16 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072