ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สรุปผลโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
14 ก.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
11 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072