ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่

จังหวัดนนทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่  โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3MawPYb  หรือ  ...
7 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ...
7 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ ประชากรและสังคม 2566 ครั้งที่ 17

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17  ภายใต้หัวเรื่อง "หลากมิติ ในหนึ่งชั่วชีวิต (Dimensions o...
29 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ตามที่ เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ตามประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ไว้นั้น เนื่องจ...
25 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  ดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไรและมุ่งพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในภาพรวม  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโ...
25 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

กฏกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

สำนักทะเบียนกลาง แจ้งกระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฏกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้...
19 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครื่อข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่ายเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล เครื่อข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 ...
16 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

แจ้งเบอร์โทรศัพท์ 02-882 7061 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองที่ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้

เรียนท่านผู้ที่จะโทรติดต่อ เทศบาลเมืองบางศรีเมืองด้วยเบอร์ 02-882 7061 ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ ​  จึงขออภัยมา ณ ที่นี้  ...
16 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

ขณะนี้ประเทศไทย ได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงเป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่อยู่ในสภาพเก่าชำรุดไม่มั่นคงแข็งแรงหรือก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎห...
15 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

การขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiD

กรมการปกครอง แจ้งการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" ให้ประชาชนได้รับทราบและเห็นประโยชน์ของแอปพลิเคชัน "ThaiD" ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรประจำตั...
12 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน  โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล จะต้องไปดูสภาพทรัพย์สินที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โด...
12 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (60 ปี) ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาวะทางตาเพื่อวัดสายตา ประกอบแว่น ฟรี

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (60 ปี) ขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) เข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาวะทางตาเพื่อวัดสายตา ประกอบแว่น ฟรี โดยลงทะเบียน...
12 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072