ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุ...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุรจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)จัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาณศึกษาจัดกระบ...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดเฉลิมพระเกียรตวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐...
16 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ

...
15 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายพ่อภูมิพลฯ"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ดอกไม้จันทน์จากใจ ถวายพ่อภูมิพลฯ" เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรี...
12 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ" หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "และบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ด้วยจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่าได้ดำเนินการคลับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "จึงได้เชิญชวนประชากรในเขตท้องที่เทศบาลเมืองบางศรีเม...
8 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

การปิดประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองอ้อมนนท์

ด้วยในช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลาก ประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง โครงการชลประทานนนทบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ พร้อมประสานชี้้แจ้งและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการปิด...
5 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

แนวทางปฏิบัติสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ

เนื่องด้วยงานสื่อมวลชลสัมพันธ์ขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน มีการเชิญสื่อมวลชนไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ เพื่อทำข่าวสการแสดงสินค้า นิทรรศการ ผลิตภันฑ์หรือบริการ ขององค์กรผู้เชิญตลอดจนกา...
2 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

สรุปการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีรายละเอียดดังนี้...
31 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 เรื่อง "บุหรี่:ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในระหว่า...
31 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ  เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียตนามและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเ...
26 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ด้วย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
24 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079