ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล

สถาบันการศึกษาทางไกลเปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถด...
19 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัตงาน/ชำนาญงาน  จำนวน  1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดั...
19 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์สถานที่วางดอกไม้จันท์

จังหวัดนนทบุรี ขอประชาสัมพันธ์สถานที่วางดอกไม้จันท์พิธีถวายพระเพลิงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอ...
16 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช กำหนดจัดประกวดคำขวัญ เนื่องในโอกาสจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2560 ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประ...
10 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วงนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุน ดังนี้ ...
9 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โทรสารกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เรื่องน้ำทะเลหนุนสูงสุด

ด้วยรกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้มีโทรสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่า อาจมีฝนตกหนัก ในระหว่างวันที่ 29 ก.ย.-5 ต.ค. 2560 โดยเฉาะในพื้นที่ภาคกลาง ร้อยละ 60-70 รวมทั้งภาวะน้ำทะเลหน...
9 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชายไทยไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกิน

ตาม พรบ.รับราชการทหาร พศ.2497 ในเดือนกันยายนทุกปีให้นายอำเภอจัดการประกาศ ให้ผู้มีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องลงบัญชีทหารกองเกิน ขอเชิญชายไทย ที่เกิดปีมะโรง พ.ศ. 2543 มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในพื้นที่อำเภอเมื...
9 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกองสารสนเทศและดรรชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักนโยบายและยุทธศาตร์การค้าขอรายงานความเคลื่อนไหวดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยสรุปได้ดังนี้...
26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560 ระหว่าง วันที่ 2 - 5 ต.ค. 2560 ร่วมติดดอกผึ้งปรา...
26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

จังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดิน

จังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ๔ แผ่นดินขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์  อาคารปัญญานันทานุสรณ์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
21 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิง อายุ18 - 25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวชนสตรีดีเด่นประจำปี 2561 (โดยมีรายละเอียดตามแบบฟอร์มดังนี้) ...
12 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079