ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

สำนักทะเบียนกลาง ได้จัดทำประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง  ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2)               พ.ศ. 2565  โดยมีราย...
2 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมงานศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานศาลปกครองพบประชาชนออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
30 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 ของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-learning) สำหรับแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากร...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

จังหวัดนนทบุรี  ได้รับแจ้งจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค กรณีผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุ...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

อิ่มบุญ ปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ สุก ร้อน สะอาด

จังหวัดนนทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทางอาหารและน้ำ  อิ่มบุญ ปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด"  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาค...
16 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดนนทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ยังไม่มีชื่อแล...
16 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง นายณัฏฐพร แสงบัว เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2566 ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ในวันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง  นายณัฏฐพร แสงบัว เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2566 ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้แก่ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ และ โ...
13 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ขอเชิญเด็กๆร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ขอเชิญเด็กๆร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ...
9 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ของจังหวัดนครปฐม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ของจังหวัดนครปฐม  โดยสถานศึกษาที่ป...
4 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

งานประเพณีตักบาตรรับขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566

เมื่อเช้าวันนี้ วันที่ 1 มกราคม 2566 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดงานประเพณีตักบาตรรับขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมี นายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เ...
2 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศลโครงการ The Brothers Run Pakkret 2023 "รวมใจให้น้องบ้านปากเกร็ด ครั้งที่ 3"

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ขอประชาสัมพันธ์งานวิ่งการกุศลโครงการ  The Brothers Run Pakkret 2023 "รวมใจให้น้องบ้านปากเกร็ด ครั้งที่ 3"  เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิสงเ...
28 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072