ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

อิ่มบุญ ปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ สุก ร้อน สะอาด

จังหวัดนนทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทางอาหารและน้ำ  อิ่มบุญ ปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ "สุก ร้อน สะอาด"  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072