ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

จังหวัดนนทบุรี  ได้รับแจ้งจากสภาองค์กรของผู้บริโภค ว่า สภาองค์กรของผู้บริโภคได้แจ้งหรือโฆษณาข่าวสารหรือเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค กรณีผู้ใช้รถยนต์ที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ยี่ห้อทาคาตะ (Takata) ซึ่งเป็นสินค้าไม่ปลอดภัยเข้ารับบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยกับผู้ประกอบการ ปัจจุบันคาดว่ายังมีรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกประมาณ  612,635 คัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072