ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประชาสัมพันธ์โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย  ดำเนินงานแบบไม่แสวงหากำไรและมุ่งพัฒนาสังคมอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยในภาพรวม  มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th  และ  .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)   โดยผู้สนใจสามารถทำหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งข้อมูลเบื้องต้นแนะนำพื้นที่ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวภายในพื้นที่ , ศูนย์การเรียนรู้ , หน่วยงานเพื่อประชาชน หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น  ส่งถึงมูลนิธิฯ ได้ทางอีเมล info@thnic.or.th  หรือทางไปรษณีย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-244-8261  โดยท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ลิงก์นี้  https://www.thnic.or.th/โครงการ-เว็บไซต์ดอทไทย/   โดยมีรายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้         
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072