ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข้อมูลชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมี จำนวน ๔๑ ชุมชน ได้แก่

ชุมชนพูลศรี-ส่องสี ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ชุมชนวัดบางศรีเมือง ชุมชนอภิรัตน์ ชุมชนดงตาล ชุมชนริมคลองบางศรีทอง ชุมชนมิตรสัมพันธ์-ระพีร์นคร ชุมชนหลวงพ่อแดงริมคลองบางกอกน้อย ชุมชนวัดสลักใต้ ชุมชนวัดโตนด...
27 เม.ย. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079