ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข้อมูลประชากร

 
​จำนวนประชากรปี 2564 ตั้งแต่มกราคม 2564-30  กันยายน 2564
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
 

ชาย
 
หญิง รวม
  15,323 17,819 33,142 
13,360
 จำนวนประชากรปี 2563 -ธันวาคม 2563
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
 

ชาย
 
หญิง รวม
  15,279 17,726 33,005 
13,190
 จำนวนประชากรปี 2562 ตั้งแต่มกราคม 2562- 31 ธันวาคม 2562
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
 

ชาย
 
หญิง รวม
  15,218 17,662  32,880 
12,949
 จำนวนประชากรปี 2561-มิถุนายน 2562
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
 

ชาย

 
หญิง รวม
 
15,150

17,596 

32,746 

12,797


​จำนวนประชากรปี 2561
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน

 

ชาย
 
หญิง รวม


 
15,108 17,543  32,651  12,767


จำนวนประชากรปี2560  ถึง เดือนธันวาคม 2560
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14,969 17,282  32,251 
12,396
 

จำนวนประชากรปี2559  ถึง เดือนกรกฎาคม 2559
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
14,623 16,820  31,443 
11,858
 


จำนวนประชากรปี2558
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
14,496 16,625  31,121 
11,538
 


จำนวนประชากรปี2557
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14,377 16,375  30,752 
10,994
 


จำนวนประชากรปี2556
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
14,247 16,133  30,380  10,753


จำนวนประชากรปี 2555
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
14,102  15,964  30,066  10,403 


จำนวนประชากรปี 2554
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,884  15,708  29,592  10,059 


จำนวนประชากรปี 2553
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,767  15,553  29,320  9,829 


จำนวนประชากรปี 2552
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,877  15,539  29,416  9,498 


จำนวนประชากรปี 2551
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,785  15,037  29,092  9,272 


จำนวนประชากรปี 2550
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,690  15,231  28,921  9,086 


จำนวนประชากรปี 2549
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม


 
13,654  15,137  28,791  8,984 

 
 
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072