ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ข้อมูลประชากรจำนวนประชากรปี2559  ถึง เดือนกรกฎาคม 2559
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14623 16820  31443  11858
 


จำนวนประชากรปี2558
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14496 16625  31121  11538
 


จำนวนประชากรปี2557
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14377 16375  30752  10994
 


จำนวนประชากรปี2556
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14247 16133  30380  10753


จำนวนประชากรปี 2555
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  14102  15964  30066  10403 


จำนวนประชากรปี 2554
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13884  15708  29592  10059 


จำนวนประชากรปี 2553
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13767  15553  29320  9829 


จำนวนประชากรปี 2552
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13877  15539  29416  9498 


จำนวนประชากรปี 2551
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13785  15037  29092  9272 


จำนวนประชากรปี 2550
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13690  15231  28921  9086 


จำนวนประชากรปี 2549
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
  13654  15137  28791  8984 


จำนวนประชากรปี 2548
 
หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
         
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079