ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
4 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ขั้นตอนรับเรืองร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
7 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-30  กันยายน 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปี 2562

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปี 2562 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

 ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(กองวิชาการและแผนงาน) ได้รวบรวมติดตามผลดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือการเสนอความคิดเห็นของป...
5 ต.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
3 พ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072