ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ล้อ กระบะบรรทุกชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E4/2560

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ...
10 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E3/2560 (โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์)

ด้วยเทศบาลฯจะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการตกแต่งภายในอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...
14 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

ด้วย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว ความจุไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E2/2560 เรื่อง ประมูลซื้อคุรุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ) โดยมีรายละเอียดดัง...
24 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สอบราคาซื้อคุรุภัณท์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
10 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560

...
20 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

...
14 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องสอบราคาจ้างเหมากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ...
9 ก.ย. 2559
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2559

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E7/2559...
31 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 14 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
25 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6 /2559 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถกระเช้าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 คัน )

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6 /2559  เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 ส.ค. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079