ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี...
27 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการการซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการการซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 โดยมีรายละเอียดดังนี่...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โด...
31 มี.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
22 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัยดงตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัยดงตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
26 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมบ่อลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมบ่อลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
15 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
14 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้...
2 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมบ่อลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมบ่อลิฟท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
30 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) โซนวัดโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีีเมือง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) โซนวัดโตนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล ซอยบางศรีเมือง 43,45,47,49,53,59 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล ซอยบางศรีเมือง 43,45,47,49,53,59 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
3 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัยดงตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอนามัยดงตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
2 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072