ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลเมื่องบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลเมื่องบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเ...
20 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอ...
8 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศผูชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์สวนลิ้นจี้ ด้วยวิธีคัดเลือก

ประกาศผูชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์สวนลิ้นจี้  ด้วยวิธีคัดเลือก ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 พ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 ต.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผ่นวัสดุป้องกันเสียงพร้อมโครงเหล็กเหล็กค้ำยัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งแผ่นวัสดุป้องกันเสียงพร้อมโครงเหล็กเหล็กค้ำยัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 ต.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดัง...
12 ก.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตกแต่งภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
10 ก.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวฺฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวฺฺิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
2 ส.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
3 ก.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อไม่น้่อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศเทศบาลเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อไม่น้่อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รุ่งนิธิมา จำกัด ดูรายละเอียดด้านล่าง...
20 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 มิ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศ่รีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอยจิตต์วิสุทธิ์ ซอยบางศรีเมือง 6/1-6/6

ประกาศเทศบาลเมืองบางศ่รีเมือง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในซอยจิตต์วิสุทธิ์  ซอยบางศรีเมือง 6/1-6/6 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 พ.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072