ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยเทศบาลเมืองบางศรีเมือประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) ชื่อโครงการจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 พ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาง จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 82-2529 และ 82-1892

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 2 คัน  หมายเลขทะเบียน ...
7 พ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

...
2 ต.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

โครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลาางจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ ๖๒๘๓ นนทบุรี

...
22 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อสายดับเพลิงชนิด 3 ชั้น

...
22 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณอุปกรณ์ และเครื่องขยายเสียงรวมทั้งกล้อง speed dome พร้อมทั้งปรับปรุงฐานการติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับใช้งานในห้องประชุมสภาฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบสายนำสัญญาณอุปกรณ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง รวมทั้งกล้อง speed dome พร้อมทั้งปรับปรุงฐานโครงสร้างการติดตั้งเคร...
18 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้...
18 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 13 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ไป-กลับ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 13 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและ...
17 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับแรงดันและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคากลาง) โครงการซ่อมแซมเครื่องปรับแรงดันและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซ.วัดเฉลิมฯ15)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการหลังคาสนามกีฬา พร้อมห้องเก็บของและห้องน้ำ (ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ15)  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
10 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
20 ก.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079