ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรัศนี (บ้านสวนนนท์ 2) และช่วงที่ 2

ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปรัศนี (บ้านสวนนนท์ 2) และช่วงที่ 2  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
28 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบางศรีเมือง 3 แยก 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบางศรีเมือง 3 แยก 2 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
21 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน จำนวน 1 ลำ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 ก.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง"โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอย บางศรีเมือง 27-30,33-37,41

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง"โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอย บางศรีเมือง  27-30,33-37,41 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
5 ส.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาสท้องแบน ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร จำนวน 1 ลำ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
21 ก.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
30 มิ.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้...
29 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1 (ส่วนที่เหลือ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
15 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง"โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 15 - 22,24,25,26

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง"โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 15 - 22,24,25,26  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
21 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง   ...
28 ก.พ. 2563
อ่านรายละเอียด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จอ LED บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
13 ก.พ. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072