ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประวัติเทศบาล


 
 “เทศบาล เมืองบางศรีเมือง” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อยู่ห่างจากวัดเฉลิมพระเกียรติประมาณ 200 เมตร ห่างจากถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ประมาณ 300 เมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร มีพื้นที่ในความปกครองทั้งสิ้น 6.36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางศรีเมืองทั้งตำบล รวมทั้งหมู่ที่ 1 ตำบลบางกร่าง และบางส่วนของหมู่ 2 , 3 , 9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
         เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2540 มีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งให้สุขาภิบาลบางศรีเมือง ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางศรีเมือง และในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “เทศบาลเมืองบางศรีเมือง”
 
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079