ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ผลงาน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนวัดโคกช้าง (ร้าง)

...
21 ก.ย. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดทำโครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาล

...
21 ก.ย. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนซอยบางนางแกละ (ร้าง)

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการแล้วเสร็จ...
21 ก.ย. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดำเนินการก่อสร้างถนนซอยปู่ศุข

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ดำเนินการก่อสร้างถนนซอยปู่ศุข...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดทำถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หลังวัดบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จัดทำถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หลังวัดบางศรีเมือง...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยบางแกระ (ร้าง)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ปรับปรุงทางเดินเท้าซอยบางแกระ (ร้าง)...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข่ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข่ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง   บริเวณซอยวัดบางศรีเมือง  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข่ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง บริเวณถนนบางศรีเมือง -วัดโบสถ์...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซอยวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ...
9 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข่ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อความปลอดภัยภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง...
7 มี.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า

...
2 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด
 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072