ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการ

...
8 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

...
8 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ผลประเมินความพึงพอใจที่สรุปเสนอผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)

ผลประเมินความพึงพอใจที่สรุปเสนอผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 มิ.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

ผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
21 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072