ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ภาคองค์กรที่ควรรู้

ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.)

ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปภร.) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัย และสามารถช่วยเหลือทางราชการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสามารถช่วยเหลือการดำเนินโครงการตาม...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

กลุ่มสตรีแม่บ้านบางศรีเมือง

กลุ่มสตรีแม่บ้านบางศรีเมือง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการดำเนินงานของกลุ่ม สตรีแม่บ้านบางศรีเมือง เพื่อสนองนโยบายด้านหารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เป็นสถานบริการในการรับจำนำสิ่งของมีค่าโดยคิดดอกเบี้ยราคาถูกเพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินของประชาชน ตั้งอยู่ตรงบริเวณเยื้องสี่แยกไฟแดงบางศรีเมื...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (ซอยดงตาล)

 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ตั้งอยู่ที่ซอยดงตาล จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลคอยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถใช้บริการได้ในวันเวลาราชการ โทร. 0-2447-8110...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง

สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดแคใน ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 0-2595-4557 และ 081-5524453 ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางศรีเมือง        ตั้งอยู่เลขที่ 34/57 ถนนท่าน้ำ-วัดโบสถ์ หมู่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2446-3503 เปิดบร...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง)

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ดับเพลิง) แจ้งเหตุไฟไหม้ โทร.0-2447-4293 สายด่วนป้องกัน 1132...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072