ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
  1. ประเภทบริหารท้องถิ่น
  2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น
  3. ประเภทวิชาการ
  4. ประเภททั่วไป
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072