ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน โดยมีราบละเอียดดังนี้ ...
12 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ในตุลาคม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ในตุลาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
26 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
12 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้...
25 ต.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1ตลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1ตลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
27 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ในเดือนตุลาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ต.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน ในเดือนเมษายน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
17 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
6 พ.ย. 2562
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน ประจำปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
2 พ.ค. 2562
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี  2561 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
30 ต.ค. 2561
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในรอบ 6 เดือน

...
2 ต.ค. 2561
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072