ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
26 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
27 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
27 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานคลังจังหวัด เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และงบการเงินของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563

หนังสือรายงานคลังจังหวัด  เรื่อง  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  และงบการเงินของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หนังสือรายงานผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี  เรื่อง  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หนังสือรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานสำนักงบประมาณ เรื่อง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หนังสือรายงานสำนักงบประมาณ  เรื่อง  รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563  ดุรายละเอียดด้านล่าง...
11 ส.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563ถึง 31 มีนาคม 2564ไตรมาสที่ 1-2)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปี 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563ถึง 31 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
23 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและจากเงินรายรับและเงินสะสม

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและจากเงินรายรับและเงินสะสม  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
5 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562ถึง 30 มีนาคม 2563

แผนการใข้จ่ายเงินรวมของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562ถึง 30 มีนาคม 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 พ.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562...
29 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072