ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รายงานติดตามและประเมินผล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 )โดยมีรายละเอียดดังนี้...
26 เม.ย. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครังที่ 2

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครังที่ 2 (ไตรมาส 3-4 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -30 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
9 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
20 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 3-4 (1เมษายน 2565-30 กันยายน 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 3-4 (1เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
20 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 1-2 (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาศที่ 1-2 (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
20 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาส 3-4

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไตรมาส 3-4 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
30 ธ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
30 ธ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปี พศ.2564

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปี พศ.2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
6 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส1-2 (ตุลาคม 63-31 มีนาคม 2564)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส1-2 (ตุลาคม 63-31 มีนาคม 2564) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
26 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
1 เม.ย. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ในรอบ 6 เดือน)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ในรอบ 6 เดือน) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 ก.ค. 2563
อ่านรายละเอียด

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
29 เม.ย. 2563
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072