ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

สถานที่น่าสนใจ

อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก

  “ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ”อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ทรงครองสิริราชสมบัต...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

 อาคารพิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สร้างเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยดำริของพระธรรมกิตติมุนี (สาย ศรีมงคล) เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ในการนี...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของคนบางศรีเมืองและคนในละแวกใกล้เคียงที่ใช้ ท่าเทียบเรือแห่งนี้เป็นพาหนะใช้สัญจรข้ามฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมเส้นทางระหว่างท่าน้ำฝั่งบางศรีเมืองกับท่าน้ำนนทบุรี จน...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร                             ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง(เดิม)         ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีผู้กล่าวมาว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า  ๓๐๐ ปี โดยสร้างในสมัยสำเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นที่เคา...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดโตนด

วัดโตนด ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสพระครูสุพลวุฒิกร (ทวนชัย)  อายุ  ๕๖ ปี ๒๗  พรรษา ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน สถานะ  วัดราษฎร์ สร้างเมื่อ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดป่าเรไร

ที่ตั้ง ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาส   พระครูธรรมธรแสวง วิมโล (เอี่ยมแล้)  อายุ ๗๑ ปี ๘ เดือน ๒๕  วัน  ๕๑ พรรษา ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่&nb...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดสลักใต้

วัดสลักใต้  ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ หมู่ ๓ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา) สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๓  ไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดบางศรีเมือง

วัดบางศรีเมือง       วัดบางศรีเมือง ตั้งอยู่ริมถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์    ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา  อยู๋ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  อำเ...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์

วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  เดิมชื่อ "วัดบางชาวเหนือ" มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕ ไร่ เนื่องจากมีชาวเหนือมาอาศัยอยู่ เมื่อรวมกลุ่มกัน จึงร่วมกันสร้างวัดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐  ต่อมาชำร...
4 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072