ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

สถิติการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
26 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน/งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน/งานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ถมดิน/ขุดดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้อมูลเชืงสถิติการให้บริการประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ถมดิน/ขุดดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการติดประกาศที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการติดประกาศที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)ดูรายละเอียดดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพทฺ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพทฺ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)

ข้่อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการขอข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ต.ค.64-31มี.ค.2565)ดูรายละเอีดยด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

โครงสร้างฝ่ายการเมือง

โครงสร้างฝ่ายการเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
25 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

สถิติการให้บริการด้านการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติการให้บริการด้านการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สถิติการให้บริการด้านโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถิติการให้บริการด้านโทรศัพท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดูรายละเอียดด้านล่าง...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072