ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  ...
1 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
1 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565          - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไร...
1 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
24 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน  2565          - ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไร-...
22 ก.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
7 มิ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565           -ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างแต่งอย่างใด-...
12 พ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
26 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565           -ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-...
8 มี.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้   -ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง-...
9 ก.พ. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)  ดูรายละเอียดด้านล่าง ...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564    ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างไร...
5 ม.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072