ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560

...
26 ก.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พศ.2560

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พศ.  2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้...
31 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560

...
4 ส.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560

...
30 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560

...
31 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้...
4 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560

...
31 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

...
2 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560...
2 ก.พ. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559

...
13 ม.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

...
2 ธ.ค. 2559
อ่านรายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้.....
2 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079