ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง)

การเลื่อนขั้นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีหลัง) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
8 เม.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เพื่อเป็นยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่...
12 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปี 2564 ดูรายละเอียดด้านล่าง  ...
11 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

การพัฒนาบุคลากรโดยการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ

การพัฒนาบุคลากรโดยการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถ ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง  การจ้างพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดูรายละเอียดด้านล่าง...
11 พ.ค. 2564
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072