ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอาหารเสริม (นม)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
12 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล.ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม (จากคลองวัดบางศรีเมือง-ปากซอยเพิ่มแฉล้มอุทิศ)

ประกาศ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางวี ค.ส.ล.ถนนบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม (จากคลองวัดบางศรี...
11 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 37

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย-ไทรน้อย 37  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
11 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 4 รายการ โดยมีรายละเอียดดั...
10 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังน...
24 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอาหารเสริม (นม)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โครงการอาหารเสริม (นม)  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งลิฟต์แก้วโดยสาร

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการติดตั้งลิฟต์แก้วโดยสาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,0000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยก...
8 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)โซนวัดโตนด

 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)โซนวัดโตนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
16 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
15 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072