ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการอาหารเสริม (นม)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   โครงการอาหารเสริม (นม)  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการติดตั้งลิฟต์แก้วโดยสาร

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โครงการติดตั้งลิฟต์แก้วโดยสาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
28 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้...
19 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,0000 ลิตร จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  ขนาดความจุไม่น้อยก...
8 ก.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)โซนวัดโตนด

 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(cctv)โซนวัดโตนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
16 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการติดตั้งลิฟท์แก้วโดยสารพร้อมงานโครงสร้างบ่อลิฟท์ โดยมีรายละเอียดดังนี้...
15 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  จำนวน 1 คัน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
15 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 ตัน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  จำนวน 1 ตัน ดูรายละเอียดด้านล่าง...
5 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 43,45,47,49,53,59 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 43,45,47,49,53,59 โดยมีรายล...
25 ก.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี)

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางกรวย-ไทรน้อย 41 (ซอยปรัศนี) ดูรายละเอียดด้านล่าง...
22 ก.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการถมดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดูรายละเอียดด้านล่าง  ...
6 ก.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072